Showing 5 results for Hospital.

ANUPAMA HOSPITAL 16-31/494&495, 6TH PHASE,

KPHB COLONY, , JNTU ROAD,
DR. P. NEELIMA , MANAGING DIRECTOR STD(040) TEL: 65264448 , , , FAX: 23710069 ,
MAUNATHBANJAN, MAUNATHBANJAN, UTTAR PRADESH, INDIA

B.B.R. MULTI SPECIALITY HOSPITAL 7-4-194

FEROZGUDA , BALANAGAR
DR. SHASHIDHAR REDDY , MEDICAL DIRECTOR STD(040) TEL: 23222142 , , 23223402, FAX: 23222385 ,
MAUNATHBANJAN, MAUNATHBANJAN, UTTAR PRADESH, INDIA

RAMANTAPUR HOSPITAL 3-10-4/B/1

GOKHALE NAGAR , RAMANTHAPUR
DR. RANGA M V RAO , STD(040) TEL: 23067338 , , , ,
MAUNATHBANJAN, MAUNATHBANJAN, UTTAR PRADESH, INDIA

SAI NIKITH SPECIALITY HOSPITAL & LAPROSCOPIC CENTRE 1-5-22/3

MARUTHI NAGAR BUS STOP , KOTHAPETA
DR. MADAN M MOHAN , MEDICAL DIRECTOR STD(040) TEL: 23050745 , 8, , FAX: 23519191 ,
MAUNATHBANJAN, MAUNATHBANJAN, UTTAR PRADESH, INDIA

SRI MAHALAXMI EYE HOSPITAL PLOT NO. 3,

VANASTHALI HILLS, , NEAR PANAMA GODOWNS,VANASTHALIPURAM,
DR. AMITHA , MANAGING DIRECTOR STD(040) TEL: 55560000 , , 55639292, 55632222 FAX: ,
MAUNATHBANJAN, MAUNATHBANJAN, UTTAR PRADESH, INDIA