Showing 4 results for Hospital.

GABA HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 01732- TEL : 235865/231035 / FAX : 235865
GABA HOSPITAL,YAMUNA NAGAR
KUSHINAGAR, KUSHINAGAR, UTTAR PRADESH, INDIA

J.P.HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 01732- TEL : 221500 - 221501 /
YAMUNA NAGAR,NEAR LUXMI THEATER
KUSHINAGAR, KUSHINAGAR, UTTAR PRADESH, INDIA

KOHLI HOSPITAL

(GENERAL HOSPITAL)
01732-231777/231877/9416023477 F:01732-221277
KUSHINAGAR, KUSHINAGAR, UTTAR PRADESH, INDIA

WARYAM SINGH HOSPITAL

(GENERAL HOSPITAL)
(01732) 230000/230003/F: 230002
KUSHINAGAR, KUSHINAGAR, UTTAR PRADESH, INDIA