Showing 7 results for Hospital.

ARORA HOSPITALE (P) LTD

42, KRISHANA NAGARBHARATPUR (HOSPITAL)
AREA CODE : 05644- TEL : 223334 / FAX : 223334
M C C """"B"""" BLOCK, DAVANGERE, KARNATAKA, INDIA

ARORA HOSPITALE PVT LTD

(GENERAL HOSPITAL)
5644224667/224650/221518/F: 05644223334
# 42, KRISHNANAGAR,BHARATPUR,
M C C """"B"""" BLOCK, DAVANGERE, KARNATAKA, INDIA

DR.GOVIND GUPTA HOSPITAL

(GENERAL HOSPITAL)
05644-223955/231155/9414023055
# 135, KUSHNA NAGAR, BHARATPUR - 321001
M C C """"B"""" BLOCK, DAVANGERE, KARNATAKA, INDIA

M.J.HOSPITALS PVT LTD

(GENERAL HOSPITAL)
05644-226070/9414024455/9414023355
INSIDE CIRCULAR ROAD, 321001
M C C """"B"""" BLOCK, DAVANGERE, KARNATAKA, INDIA

SHREE DIGAMBER HOSPITAL PVT LTD

(GENERAL HOSPITAL)
05644-224112/9414055139, F:05644-223436
KOTHI GULZAR BAGH, BHARATPUR - 321001
M C C """"B"""" BLOCK, DAVANGERE, KARNATAKA, INDIA

TARA MAHENDRA HOSPITAL&FRACTURE CLINIC

(GENERAL HOSPITAL)
05644-227535/223770, F:05644-224056
B N GATE, BHARATPUR 321001
M C C """"B"""" BLOCK, DAVANGERE, KARNATAKA, INDIA

THE SOLANKI HOSPITAL

(GENERAL HOSPITAL)
05644-227618/29414208433
PUSH VATIKA, NEAR SARAS HOTEL - 321001
M C C """"B"""" BLOCK, DAVANGERE, KARNATAKA, INDIA