Showing 2 results for Hospital.

BAPS PRAMUKH SWAMI HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0261- TEL : 2781000 / FAX : 2780567
PRAMUKH SWAMI MARG,ADAJAN CHAR RASTA,
KANKAR BAGH, PATNA, BIHAR, INDIA

HARSH HOSPITAL & MATERNITY HOME(SURAT)

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0261- TEL : 2781652 / 3255533 / FAX : 2472678
SHAKUNTAL - B, SANGHVI TOWERS,GUJARAT GAS CIRCLE,
KANKAR BAGH, PATNA, BIHAR, INDIA