Showing 33 results for Hospital.

ABHISHEK ORTHOPAEDIC HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2290102,2292166 / FAX : 2394811
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

ADITYA SURGICAL HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2520367 / FAX : 2418474
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

AMISH HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 337895 / FAX : 330594
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

ANAND MEDICAL NURSING HOME

(NURSING HOME)
AREA CODE : 0265- TEL : 2514645/ 2518135/2519141 /
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

ANUPAMA EYE HOSPITAL & PHACO CENTRE

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2388593 / FAX : 2388593
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

ARPAN SURGICAL HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2782483/2745278 / FAX : 2782483
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

B.R. PATEL'S HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 426112/426543 / FAX : 2436543
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

BANKERS HEART INSTITUTE

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2320404 / FAX : 2327401
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

BARODA HEART INSTITUTE & RESEARCH CENTRE

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2325 444 / 2322 021 / FAX : 2351 091
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

BARODA HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 429262 /429282 / FAX : 2434073
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

CENTRE FOR KNEE SURGERY BARODA

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2353670 / FAX : 2338030
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

GUPTA HOSPITAL ( VADODARA)

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 649602 /
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

INDRAPURI HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2519151 /
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

JEEVAN HOSPITAL & STONE CENTRE

G. T. ROADGHAZIBAD (HOSPITAL)
AREA CODE : 01232- TEL : 246838 / 244320 / FAX : 243740
MUKRAMPURA, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

LATKAR HOSPITAL

NIYOSHI PARK - II,SANGHAVI NAGAR, D.P.ROAD, (HOSPITAL)
AREA CODE : 020- TEL : 25882354/5883678/25896462 / FAX : 26454901
LAXMI NAGAR, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

MAHAVIR HOSPITAL(VADODARA)

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2511375 / FAX : 2524394
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

MAITRI HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2322112, 2354460 / FAX : 2322112
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

MANAV HOSPITAL

(HOSPITAL)
AREA CODE : 0265- TEL : 2386708, 3205216 /
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

MEDIPOINT HOSPITALS PVT. LTD.

241/1, AUNDH BANER BOUNDARY,D P ROAD, NR. SAI HERITAGE, (HOSPITAL)
AREA CODE : 020- TEL : 27297337 / 7688 / 8064 / FAX : 27298064
LAXMI NAGAR, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

NAVRANG NURSING HOME

(NURSING HOME)
AREA CODE : 0265- TEL : 2424455 / 2425566 /
KHANI, KARIM NAGAR, ANDHRA PRADESH, INDIA

Page No.
  1
Move First Page Previous Page Next Page Move Last Page
Total Page
  2