Showing 9 results for Doctor.

AMITA

(PAEDIATRICS)
KAPURTHALA
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA

ARORA CHIMAN

(PAEDIATRICS)
RES. TEL - 01824-222334 / OFF. TEL - 01824-267214 / MOB - 9417304648
GANDHI HOSPITAL PATEL NAGAR PHAGWARA
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA

AZAD CHANDRIKA

(PAEDIATRICS)
HOSUE # B-38/208 KHERA ROAD MOH SADHU RAM PHAGWARA
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA

BANGA DAVINDER

(PAEDIATRICS)
1400 URBAN ESTATE
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA

LIKHARI RS LT COL

(PAEDIATRICS)
LIKHARI HOSPITAL URBAN ESTATE PHAGWARA
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA

RATHOR PAYAL

(PAEDIATRICS)
RES. TEL - 01822-226079 / MOB - 9815159460
C/O SHRI RS KHURANA HOUSE # 126 GOLDEN AVENUE
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA

SHARMA ABAH

(PAEDIATRICS)
RES. TEL - 01822-233366 / MOB - 9814865060
5 THE MALL
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA

SHARMA VIJAY KUMAR

(PAEDIATRICS)
RES. TEL - 01824-62009 / OFF. TEL - 01824-62301
SHARMA CHILDREN HOSPITAL BANGA ROAD PHAGWARA
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA

TAKKAR GUSHARAN SINGH

(PAEDIATRICS)
RES. TEL - 01828-501346 / OFF. TEL - 01828-501146 / MOB - 9878022146
TAKKAR HOPSITAL & MATERNITY HOME & SIMRAN MEMORIAL DIAGNOSTIC CENTRE SULTANPUR LODHI
KAPURTHALA, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA