Showing 255 results for Doctor.

A G AHANGER

M.CH (CARDIAC SURGEON)
SKIMS SOURA
SKIMS 1, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

A G AHANGER

M.CH (CARDIAC SURGEON)
SKIMS SOURA
SKIMS 1, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ABBAS SYED MASHHOOD

(PAEDIATRICS)
RES. TEL: 0194-2452449 / 09018111263
BAB-UL-SHIFA
QAMARWARI, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ABDUL MAJEED DAR

M S (CARDIAC SURGEON)
9419081388
SOURA,SRINAGAR - 190010,JAMMU AND KASHMIR,INDIA
SOURA, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ABDUL MAJEED DAR

M S (CARDIAC SURGEON)
9419081388
SOURA,SRINAGAR - 190010,JAMMU AND KASHMIR,INDIA
SOURA, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ADIL FAROOQ

D M (CARDIOLOGIST)
SMHS
SMHS-3, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ADIL FAROOQ

D M (CARDIOLOGIST)
SMHS
SMHS-3, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AHMED KAUL KAISAR

(PAEDIATRICS)
5 PARSA BAGH
JAWAHAR NAGAR, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AHMED P NAZIR

(PAEDIATRICS)
9419004362
CHILDREN SPECIALIST HABAK
NASEEM BAGH, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AHMED S MUSHTAO

(PAEDIATRICS)
RES. TEL: 01932-22642 / OFFICE TEL- 0194-427064 EXT 2105/2162
SHAMEEM ASHIANA, SK COLONY,
ANANTNAG, KASHMIR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AIJAZ MANSOOR

D M (CARDIOLOGIST)
9622401406
KHAYBER HOSPITAL,SRINAGAR - 190001,JAMMU AND KASHMIR,INDIA
SRINAGAR, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AIJAZ MANSOOR

D M (CARDIOLOGIST)
9622401406
KHAYBER HOSPITAL,SRINAGAR - 190001,JAMMU AND KASHMIR,INDIA
SRINAGAR, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AJAZ LONE

D M (CARDIOLOGIST)
9622458166
SOURA,SRINAGAR,SRINAGAR - 190010,JAMMU AND KASHMIR,INDIA
SOURA, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AJAZ LONE

D M (CARDIOLOGIST)
9622458166
SOURA,SRINAGAR,SRINAGAR - 190010,JAMMU AND KASHMIR,INDIA
SOURA, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AMIT GUPTA

D M (CARDIOLOGIST)
9419133842
SOURA,SRINAGAR,SRINAGAR - 190010,JAMMU AND KASHMIR,INDIA
SOURA, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

AMIT GUPTA

D M (CARDIOLOGIST)
9419133842
SOURA,SRINAGAR,SRINAGAR - 190010,JAMMU AND KASHMIR,INDIA
SOURA, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ANIL DHAR

DNB(DIABETO) (DIABETOLOGIST)
9419190388
GMC / MAHESHPURA CHOWK, BAKSHI NAGAR, JAMMU- 180001
GMC 1, JAMMU, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ANIL DHAR

DNB(DIABETO)
9419190388
GMC / MAHESHPURA CHOWK, BAKSHI NAGAR, JAMMU- 180001
GMC 1, JAMMU, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ANIL SHARMA

DM (DIABETOLOGIST)
GMC JAMMU
JAMMU, JAMMU, JAMMU & KASHMIR, INDIA

ANIL SHARMA

DM (DIABETOLOGIST)
GMC JAMMU
JAMMU, JAMMU, JAMMU & KASHMIR, INDIA

Page No.
  1
Move First Page Previous Page Next Page Move Last Page
Total Page
  13