Showing 9 results for Doctor.

BAHAL LALIT

(PAEDIATRICS)
RES. TEL: 0172-4019732 / OFFICE TEL: 09459138065 / 09848104272
C/O SH YOGE RAJKOOPER HOUSE # 104/1
JAWAHAR NAGAR , DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

DADWAL LT COL RITA P

RES. TEL: 0289222541 / OFFICE TEL: 0522296276
124 VIR BHAWAN
SHAM NAGAR, DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

DHAWAN ANIL

(PAEDIATRICS)
AJAI MEDICAL AGENCIES
CHAUNTRA , DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

GUPTA HEMANT

(PAEDIATRICS)
9418469707
VARDAN BHAWAN NEAR PUNJ VILL SCHOOL
THODD GROUND, DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

GUPTA NIRDOSHI

(PAEDIATRICS)
CIVIL HOSPITAL BAIJANATH
KANGRA, DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

KANWAR PRAVEEN KUMAR VIJ

(PAEDIATRICS)
HANU COTTAGE NEAR COUNTRY LODGE RAM NAGAR
KANGRA, DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

KAUSHIK SHAYAM LAL )

(PAEDIATRICS)
RES. TEL: 0177-240097 / OFFICE TEL: 0177.203073 EXT 255 / 09418001912
C-IV/19 BROCK HURST
CHOTA SHIMLA, DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

SHARMA DEEPALI

(PAEDIATRICS)
RES. TEL: 01892-228456 / OFFICE TEL: 01892-222189/267115 / 09418121255
W/O DR MILAP SHARMA H/0 SH BR RANA, DHARAMSALA (NEAR SHUKLA CHOWK) KANGRA
SHAM NAGAR, DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

T SEWANG

(PAEDIATRICS)
TCV HOSPITAL DHARAMSALA GANTT
KANGRA, DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, INDIA