Showing 6 results for Doctor.

ABHAY DINKAR MAHAJAN

MBBS (PAEDIATRICS)
M - 9822321224 / C - 0240 - 2452613
SAI UROLOGY HOSPITAL, VISHAL NAGAR PLOT NO.01 GAJANAN MAHARAJ MANDIR ROAD
OPP. KADA OFFICE, AURANGABAD, MAHARASHTRA, INDIA

ABHAY DINKAR MAHAJAN

MBBS (GENERAL PHYSICIAN)
M - 9822321224 / C - 0240 - 2452613
SAI UROLOGY HOSPITAL, VISHAL NAGAR PLOT NO.01 GAJANAN MAHARAJ MANDIR ROAD
OPP. KADA OFFICE, AURANGABAD, MAHARASHTRA, INDIA

JHUNJHUNWALA ASHOK PURUSHOTTAMJI

(GENERAL PHYSICIAN)
RES. - 240 - 2345809 /OFF - 2331771,2345808
JHUNJHUNWALA HOSPITAL, OPP. AKASHWANI,
JALNA ROAD, AURANGABAD, MAHARASHTRA, INDIA

MANOHAR B. KALBANDE

MBBS (PAEDIATRICS)
M - 9822597440 / R - 0240 - 2355440
20, ST. EKNATH HOUSING SOCIETY, OPP. AKASHWANI GATE JALNA ROAD
JALNA ROAD, AURANGABAD, MAHARASHTRA, INDIA

MANOHAR B. KALBANDE

MBBS (GENERAL PHYSICIAN)
M - 9822597440 / R - 0240 - 2355440
20, ST. EKNATH HOUSING SOCIETY, OPP. AKASHWANI GATE JALNA ROAD
JALNA ROAD, AURANGABAD, MAHARASHTRA, INDIA

PUROHIT RAJASHREE SANJEEV

(GENERAL PHYSICIAN)
RES. - 0240 - 2337606 /OFF - 2486900 /M- 9325222200
130 OMKAR,
SHASTRI NAGAR, AURANGABAD, MAHARASHTRA, INDIA